Vad är en tjurmarknad?

En tjurmarknad är tillståndet på en finansmarknad där priserna stiger eller förväntas stiga. Termen tjurmarknad används oftast för att hänvisa till aktiemarknaden, eller börsen som den ofta kallas, men kan appliceras på allt som handlas, såsom obligationer, fastigheter, valutor och råvaror.

Eftersom priserna på värdepapper stiger och faller i huvudsak kontinuerligt under handeln, är termen tjurmarknad vanligtvis reserverad för längre perioder då en stor del av värdepapperspriserna stiger. Tjurmarknader tenderar att pågå i månader eller till och med år.

Att ta med sig:
* En tjurmarknad är en tidsperiod på finansmarknaderna när priset på en tillgång eller ett värdepapper stiger kontinuerligt.
* Den allmänt accepterade definitionen av en tjurmarknad är när aktiekurserna stiger med 20% efter två nedgångar på 20% vardera.
* Handlare använder en mängd olika strategier, såsom att utnyttja buy and hold samt rekyler, för att dra nytta av tjurmarknader.

Att förstå tjurmarknader

Bull-marknader, som tjurmarknader ofta kallas, kännetecknas av optimism, investerarnas förtroende och förväntningar på att starka resultat ska fortsätta under en längre tid. Det är svårt att konsekvent förutse när trenderna på marknaden kan förändras. En del av svårigheten är att psykologiska effekter och spekulationer ibland kan spela en stor roll på marknaderna.

Det finns inget specifikt och universellt mått som används för att identifiera en tjurmarknad. Icke desto mindre är kanske den vanligaste definitionen av en tjurmarknad en situation där aktiekurserna stiger med 20% eller mer från de senaste lägsta nivåerna.

Men det finns en viktig sak att tänka på: när en tjurmarknad utspelar sig kan bara bli känd i efterhand. Detta beror på att tjurmarknader är mycket svåra att förutsäga.

Som du kan se från grafen nedan var det en tjurmarknad som började 2003 och slutade när OMXS30 nådde sin topp 2007.

Källa: Avanza

Kännetecken för en tjurmarknad

Tjurmarknader äger i allmänhet rum när ekonomin stärks eller när den redan är stark. De åtföljs ofta av tillväxt i bruttonationalprodukt (BNP) och fallande arbetslöshet, tillsammans med höga förväntningar på att företagens vinster kommer att öka. En av de bästa icke-numeriska indikatorerna för en tjurmarknad är att investerarnas förtroende ökar. Den övergripande efterfrågan på aktier kommer att vara positiv, tillsammans med den övergripande tonen på marknaden. Och eftersom företag kan få högre värderingar på sitt eget kapital tenderar vi att se höga nivåer av börsintroduktioner, eller IPOs, under tjurmarknader.

Eftersom alla saker inte går att räkna på i en tjurmarknad, så blir det ännu svårare att förutspå en sådan. Även om företagsvinster och arbetslöshet är kvantifierbara, kan det till exempel vara svårare att bedöma den allmänna tonen i marknaden. Utbud och efterfrågan på värdepapper kommer att förändras snabbt: utbudet kommer att vara svagt medan efterfrågan kommer att vara stark. Köptrycket ökar för värdepapper, medan få kommer vara villiga att sälja. I en tjurmarknad är investerare alltså mer villiga att vara på börsen för att kunna tjäna pengar.

Tjurmarknad vs björnmarknad

Tjurmarknad vs björnmarknad

Motsatsen till en tjurmarknad är en björnmarknad, som vanligtvis definieras som att aktier faller med 20% eller mer från den senaste toppen. Man kan säga att orden tjur och björn är metaforer för hur djuren attackerar sina motståndare, vilket avspeglar sig på börsen. En tjur slår upp sina horn i luften, medan en björn sveper sina tassar nedåt.

Kort sagt gäller alltså att om trenden är uppåt är det en tjurmarknad, och om trenden går nedåt är det en björnmarknad.

Björnmarknader åtföljs ofta av lågkonjunkturer, sjunkande investerarförtroende och minskade företagsvinster, medan tjurmarknader gör det motsatta.

Hur man investerar under en tjurmarknad

Oavsett vad marknaden gör bör du behålla ett långsiktigt fokus för att bli rik på lång sikt. Även om det kan vara en smart idé att investera när aktier är billiga, är det inte så smart att försöka tajma marknaden. Bra långsiktiga företag kan hittas i alla marknader, både tjur- och björnmarknader.

Det finns många olika strategier för att handla aktier, men på lång sikt har det visat sig att buy and hold är både en enkel och mycket lönsam strategi, såvida du väljer rätt bolag. Detta innebär att du köper ett värdepapper eller en fond av hög kvalitet, för att sedan behålla den så länge möjligt. En smart sak att göra är att lära sig principen om att snitta in sig. Detta innebär att man investerar lika stora belopp vid specifika tidsintervall, vilket kan hjälpa dig att investera och vara med under en tjurmarknad samtidigt som din portfölj kan utnyttja korrigeringar och krascher för att köpa aktier till ett lägre pris. Med denna metod slipper du samtidigt risken att köpa på toppen, vilket många är rädda för i en tjurmarknad.

Vanliga funderingar om tjurmarknader

Vad får aktiekurserna att stiga under en tjurmarknad?

Tjurmarknader existerar ofta sida vid sida av en stark, robust och växande ekonomi. 
Aktiekurserna är informerade av framtida förväntningar på vinster och företagens förmåga att generera kassaflöden. En stark produktionsekonomi, hög sysselsättning och stigande BNP talar för att vinsterna kommer att fortsätta växa, och detta återspeglas i stigande aktiekurser. 
Låga räntor och låga bolagsskattesatser är också positivt för företagens lönsamhet.

Varför vänder tjurmarknaderna ibland och blir björnmarknader?

När ekonomin drabbas hårt, till exempel inför lågkonjunktur eller ökad arbetslöshet, blir det svårt att upprätthålla de höga förväntningar som skapats i de stigande aktiekurserna. Dessutom åtföljs lågkonjunkturer ofta av en negativ vändning i investerar- och konsumentsentimentet, där optimismen och risktagandet minskar som följd av marknadspsykologi.

Lämna en kommentar